KARAKTER - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

karakterRedaksjonens
Histogenesis
Histogenesis
Karakter er en persons natur og avgjør hvordan han handler, hva han drømmer om og hva han er redd for. Moderne medisin lokaliserer karakteren på nevrale forbindelser i frontal hjerneregion. Derav degenerative