KERATINOCYTTER - STRUKTUR, FUNKSJON OG SYKDOMMER - ANATOMI
Main / Anatomi / 2020

keratinocytter



Redaksjonens
phytohormones
phytohormones
Keratinocytter er horndannende celler som utgjør mesteparten av alle celler i overhuden (overhuden) til over 90 prosent.