PERIFERT NERVESYSTEM - STRUKTUR, FUNKSJON OG SYKDOMMER - ANATOMI
Main / Anatomi / 2020

Perifert nervesystemRedaksjonens
Rhesus-faktor
Rhesus-faktor
Det menneskelige nervesystemet behandler sanseinntrykkene som mottas av sanseorganene. Topografisk er det delt inn i sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystemet (PNS). Følgende er en oversikt over dens struktur og funksjon