ABDUKSJON - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

BortføringRedaksjonens
kobalaminer
kobalaminer
Abduksjon er det motsatte av adduksjon og betyr lateral spredning av lemmer eller lemmer på hender og føtter. Utførende muskler kalles bortførere, med flere bortførere involvert i en enkelt bortføring avhengig av kroppsdelen