ABDUKSJON - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

BortføringRedaksjonens
Vitaminrikt kosthold om vinteren
Vitaminrikt kosthold om vinteren
Abduksjon er det motsatte av adduksjon og betyr lateral spredning av lemmer eller lemmer på hender og føtter. Utførende muskler kalles bortførere, med flere bortførere involvert i en enkelt bortføring avhengig av kroppsdelen