ENDONUKLEASE - FUNKSJON OG SYKDOMMER - LABORATORIEVERDIER

endonukleaseRedaksjonens
Histogenesis
Histogenesis
Endonukleaser er enzymer som bryter ned DNA og RNA uten å spalte dem fullstendig. Gruppen av endonukleaser omfatter forskjellige enzymer, som hver virker på et substrat og handlingsspesifikk måte.