ASTROCYTTER - FUNKSJON OG SYKDOMMER - LABORATORIEVERDIER

astrocytterRedaksjonens
Steatorrhea (fet avføring)
Steatorrhea (fet avføring)
Astrocytter hører til gliacellene i sentralnervesystemet og har viktige funksjoner i hjernen. De fungerer ikke bare som støtteceller for nevronene, men deltar også aktivt i utveksling av informasjon. Viktige patologiske prosesser