FREMMEDLEGEME REAKSJON - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

Fremmedlegeme reaksjonRedaksjonens
phytohormones
phytohormones
En fremmedlegemsreaksjon beskriver reaksjonen fra organismen på penetrering av et stoff eller en gjenstand. Stort sett er dette forsvarsreaksjoner som forekommer lokalt. Alvorlige forsvarsreaksjoner, for eksempel infeksjon