HOMEOSTASE - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

homeostaseRedaksjonens
phytohormones
phytohormones
Begrepet homeostase kommer fra det greske og betyr likhet. Den beskriver en prosess som tjener til å opprettholde en balanse i dynamiske systemer. Det indre miljøet opprettholdes i menneskekroppen gjennom homeostase