MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - INFEKSJON, OVERFøRING OG SYKDOMMER - PATOGEN
Main / Patogen / 2020

Mycobacterium tuberculosisRedaksjonens
Histogenesis
Histogenesis
Mycobacterium tuberculosis er en bakterieart fra familien Mycobacteriaceae. Arten anses å være sykdomsfremkallende for mennesker og tilsvarer det viktigste tuberkulose-patogenet. Hver tredje person anslås å være smittet med tuberkulose.