PSYKE - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

psykeRedaksjonens
phytohormones
phytohormones
Psyken ligger i det usynlige, det immaterielle. Det er den uvesentlige kjernen til individet. Det påvirker hva en person føler og kan forestille seg. Det er et biomagnetisk energifelt og er overlegen den materielle kroppen.