PSYKOEDUKASJON - BEHANDLING, EFFEKTER OG RISIKO - BEHANDLINGER
Main / behandlinger / 2020

psykoedukaRedaksjonens
Tvangsrensing av halsen
Tvangsrensing av halsen
Generelt har psykoedukasjon som mål å oversette kompliserte klingende medisinske eller vitenskapelige fakta til et språk som lekmann kan forstå. Pasienter og pårørende skal kunne gjøre akkurat det