SNAKE VENOM - INFEKSJON, OVERFøRING OG SYKDOMMER - PATOGEN
Main / Patogen / 2020

SlangegiftRedaksjonens
Rhesus-faktor
Rhesus-faktor
Av de omtrent 1800 artene av slanger som finnes på jorden, er bare litt mer enn en femtedel giftig. Og dette er ikke de gigantiske slangene, men de mellomstore og små artene. De store slangene har bare vanlige, solide tenner og