RACEMATE - EFFEKT, ANVENDELSE OG RISIKO - AKTIVE INGREDIENSER

racematRedaksjonens
Rhesus-faktor
Rhesus-faktor
Et racemat er en blanding av to kjemiske stoffer som bare skiller seg i deres tredimensjonale struktur. Disse forholder seg til hverandre som bilde og speilbilde og kan hver ha veldig forskjellige farmakologiske effekter