RETTER SøSKEN - BEHANDLING, EFFEKTER OG RISIKO - BEHANDLINGER
Main / behandlinger / 2020

Frelserens søskenRedaksjonens
Vitaminrikt kosthold om vinteren
Vitaminrikt kosthold om vinteren
Barn som skal hjelpe en syk eldre søsken, kalles redningsmødre. De fungerer som en slags reservedelsbutikk, og det er derfor denne metoden er veldig kontroversiell. Hvis et barn trenger blod eller vev, kan dette gjøres av "redningsmannen".